Engagerade elever


Våra elever är engagerade och fyllda av energi. De mest engagerade eleverna väljer att gå STAGE-linjen eller ett terminskort för att få ut så mycket som möjligt av dansen. Under åren har elever också engagerat sig i att uppträda i grupp.