Teater


Teater ingår i både dansares och modellers arbete. Att kunna leva sig in i en roll och med små gester och miner kunna ge uttryck för en känsla som förmedlas på scenen eller genom kamerans lins kännetecknar bra dansare och modeller.