Varför balett?

Baletten förankrar en grundläggande teknik och fysik

Baletten kan spela en avgörande roll i en elevs utveckling inom övriga dansgenres. Genom att ge en stark grund och kompletterande teknik förbättrar det uttrycksförmåga samt självförtroende inom alla dansgenres.

Baletten ger en solid grundläggande teknik som kan överföras till exempelvis street- och jazzdans. Balettens fokus på kroppskontroll, styrka och flexibilitet ger dansaren en stark och stabil hållning som är avgörande för att utföra kraftfulla och precisionskrävande rörelser inom street- och jazzdans. Genom att bygga upp en stark kärn- och benmuskulatur i baletten får eleven den styrka och stabilitet som behövs för att utföra krävande trick, snabbt fotarbete samt smidiga rörelser.

Baletten utvecklar även dansarens tekniska noggrannhet och kroppsmedvetenhet vilket är avgörande i alla dansgenrer inte minst street- och jazzdans. Balettens fokus på precision och detaljerade rörelser lär dansaren att vara medveten om sin kropp och att utföra tekniker med noggrannhet och kontroll. Denna tekniska precision kan överföras till street- och jazzdans där detaljerade rörelser och snabba tempon är vanliga. Genom balettens träning lär sig eleven att isolera olika delar av kroppen och att ha kontroll över varje rörelse. Det leder till att förbättra deras utförande inom street- och jazzdansen där krävande snabba och rytmiska koreografier är vanligt förekommande.

Baletten etablerar även dansaren med en fördjupad förståelse för musikalitet och rytm. Balettens träning till klassisk musik hjälper eleven att utveckla en känsla för musikalitet vilket är avgörande i alla dansgenres, inte minst street- och jazzdans där musikalisk variation och improvisation är vanligt förekommande element. Genom att ha en grundläggande förståelse för musikens rytm och struktur kan eleven bättre anpassa sina rörelser till musiken och skapa en mer dynamisk och uttrycksfull dans.

Slutligen främjar baletten en disciplinerad arbetsmentalitet samt arbetsmoral. Baletten kräver engagemang, uthållighet och fokus vilket hjälper eleven att utveckla disciplin vilket är viktigt att etablera tidigt för att stötta övriga dansämnen. Genom att lära sig att arbeta hårt och disciplinerat i baletten kan eleven överföra denna arbetsmoral till andra genrer som i sin tur främjar framsteg samt prestation.

Sammanfattningsvis fungerar baletten som en utmärkt kompletterande teknik för street- och jazzdans genom att ge en stark grundfysik, förbättrad teknisk noggrannhet, utvecklad musikalitet och en disciplinerad arbetsmentalitet.